گوشت گوسفند

در شرکت گل تاج گوشت گوسفندی و انواع فرآورده های گوشت گوسفند مانند چرخ کرده ، تیکه ای با بسته بندی بهداشتی و پیشرفته عرضه می گردد.