گوشت گوساله

در شرکت گل تاج گوشت گوساله و انواع فرآورده های گوشت گوساله مانند چرخ کرده ، تیکه ای با بسته بندی بهداشتی و پیشرفته عرضه می گردد.